Duurzaamheid

Het projectbureau wil, naast maatregelen op het gebied van natuur, ook op een andere manier uiting geven aan de slogan 'N381 Natuurlijk!'. Om die reden zijn in november 2011 zonnepanelen geplaatst op het dak van het infocentrum N381 Drachten - Drentse grens. Zonne-energie is oneindig beschikbaar, waardoor de zon een zeer duurzame energiebron is. Bij gebruik van zonne-energie komen er ook nauwelijks milieubelastende stoffen vrij, zoals CO2. 

De zonnepanelen leveren niet genoeg energie om jaarrond energieneutraal te kunnen werken. De zonopbrengst wisselt daarvoor teveel. Op zonnige dagen wordt er wel meer energie opgewekt dan dat er verbruikt wordt. Op die momenten levert het Projectbureau N381 dus energie terug aan het elektriciteitsnet. 

In november 2011 zijn de zonnepanelen geplaatst. Vijf jaar later hebben de panelen (stand van oktober 2016) 34.189 kWh (kilowattuur) opgebracht. Ter vergelijking: op één kWh kan een lamp van 100 watt 10 uur branden. Het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden (2,2 personen) is 3.500 Kilowattuur (kWh) per jaar. (bron Milieucentraal.nl).

Voorbeeld

Als voorbeeld de resultaten van een zonnige werkdag en de resultaten van een bewolkte werkdag in maart 2011. 
Op 28 maart 2011 was de zon volop aanwezig. Die dag hebben de zonnepanelen in totaal 33 Kwh aan zonne-energie opgewekt. Het projectbureau heeft 18 Kwh gebruikt. Dat betekent dat het projectbureau N381 op 28 maart een overschot aan zonne-energie van 15 Kwh aan het net terug heeft geleverd.
De volgende dag (29 maart) was juist een bewolkte dag. Deze dag hebben de zonnepanelen maar 9 Kwh aan zonne-energie opgewekt. Het verbruik door het projectbureau was in totaal echter 25 Kwh. Dat betekent dat het projectbureau op 29 maart alsnog 16 Kwh elektriciteit van het net heeft gebruikt.