Belanghebbenden project N381 (zeer) tevreden met resultaat

Kevin Tankink van Universiteit Twente deed onderzoek naar de participatie (het betrekken van belanghebbenden) binnen de gebiedsontwikkeling N381. Het onderzoek richtte zich op de tevredenheid van belanghebbenden over het eindresultaat en de tevredenheid van belanghebbenden over het participatieproces. Ook de relatie tussen deze twee zaken werd onder de loep genomen.

DSC05558b.jpg 

 

Belanghebbenden

Om het effect van participatie op het projectresultaat te bepalen, zijn zeven variabelen opgesteld. Met de variabelen worden de belanghebbenden gekarakteriseerd. Een van de variabelen is de participatieladder, waarmee de mate van interactie tussen provincie Fryslân en de belanghebbende wordt bepaald. Bij het onderzoek zijn onder andere betrokken:  gemeente Opsterland, gemeente Ooststellingwerf, leden van de Gebiedscommissie en een aantal plaatselijke belangen.

 

Resultaten onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat bijna alle belanghebbenden (zeer) tevreden zijn over zowel het participatieproces als het eindresultaat. Er zijn een aantal verklaringen voor het effect van de participatie op het projectresultaat. Allereerst: als er geen interactie is geweest tussen provincie Fryslân en de belanghebbende, wordt het resultaat van het project als ontevreden beoordeeld. Ten tweede: als een belanghebbende zijn doelstellingen volledig heeft bereikt, is hij zeer tevreden met het eindresultaat. Op basis van dit onderzoek blijkt dat belanghebbenden in ieder geval betrokken willen worden bij (bouw)projecten in hun omgeving. Verder is het voor de belanghebbenden belangrijker wat het uiteindelijke resultaat is, dan hoe het participatieproces precies is vormgegeven.

 

Adviezen voor provincie Fryslân

De conclusie is dat er een positieve relatie bestaat tussen het betrekken van belanghebbenden en het resultaat van een project. Toch is het nog steeds erg moeilijk om te bewijzen dat een effect het gevolg is van participatie-inspanningen of van andere variabelen. Provincie Fryslân wordt geadviseerd om participatieprocessen te organiseren en belanghebbenden tenminste op een informatief niveau van interactie te betrekken. Geen interactie leidt namelijk in elk geval tot ontevredenheid. Ten slotte is de aanbeveling aan provincie Fryslân om het evalueren van projecten toe te voegen aan haar standaard beleidsprogramma. Dit helpt om te beslissen of het investeren in participatieprocessen de moeite waard is.