Reconstructie Parallelweg Wijnjewoude - Drachten

Vanaf donderdag 28 september tot en met vrijdag 1 december 2017 wordt de parallelweg van de N381 tussen Wijnjewoude en Drachten aangepakt.

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit het aanbrengen van nieuw asfalt met aan weerszijden bermbeton.

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kan het verkeer hier last van hebben. Uiteraard wordt geprobeerd dit tot het minimum te beperken.

Door middel van borden wordt het (fiets)verkeer omgeleid en is alleen bestemmingsverkeer toegestaan. Op het moment dat de weg helemaal niet toegankelijk is, wordt dit met de aanwonenden gecommuniceerd.

De werkzaamheden vinden in fases plaats:

Fase 1: Vanaf de Weinterp tot en met de tunnel in de Bûtewei (Wijnjewoude).
(planning 28 september tot 13 oktober)

Fase 2: Vanaf de Bûtewei (Wijnjewoude) tot aan De Mersken
(planning 16 oktober tot 3 november)

Fase 3: Vanaf De Mersken tot aan Selmien-West
(planning 6 november tot 1 december)