Selectiefase contract voor de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde gestart

Aannemers kunnen zich vanaf nu aanmelden tot vrijdag 3 november 12.00 uur. Vanuit de selectiefase gaan 5 partijen de volgende fase in. Zij krijgen vervolgens rond 1 december het contract toegestuurd. In het voorjaar van 2018 wordt bekend wie de verdubbeling gaat uitvoeren.

Procedure
De uitvoering van de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde wordt in één uitvoeringscontract op de markt gebracht. De aanbesteding van dit contract is donderdag 21 september 2017 formeel gestart. Door middel van een publicatie op aanbestedingsplatform “Tenderned” wordt een algemene beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden gegeven. Aannemers die geïnteresseerd zijn om het werk uit te voeren kunnen zich vanaf nu aanmelden. Partijen die kunnen aantonen dat ze aan de vooraf gestelde eisen voldoen komen in aanmerking. Wanneer er meerdere partijen in aanmerking komen wordt door middel van loting bepaald welke vijf aannemers door gaan naar de volgende ronde. Deze vijf aannemers krijgen vervolgens de contractstukken toegestuurd en mogen daadwerkelijk een aanbieding indienen. De partij met de meest voordelige aanbieding krijgt uiteindelijk het werk gegund. De verwachting is dat in de loop van het voorjaar van 2018 bekend is welke partij het werk mag gaan uitvoeren.