Viaducten, tunnels en bruggen N381 voorzien van namen

Woensdag 19 juli is Interlinie uit Sneek gestart met het aanbrengen van de namen op de kunstwerken rondom de N381. Nadat deze week (29) het eerste deel wordt voorzien, wordt vanaf 14 augustus 2017 het overige aangebracht.

Wilt u meer weten over hoe de omgeving is betrokken bij de naamgeving van de kunstwerken?
Dat leest u in ons onlangs verschenen themamagazine.

Kunstwerknaam 2.jpgKunstwerknaam 1.JPG