Gebiedscommissie N381

Het proces van de gebiedsontwikkeling wordt, in opdracht van Gedeputeerde Staten, uitgevoerd door de Gebiedscommissie N381. Deze commissie is op 22 maart 2010 geïnstalleerd door gedeputeerde Konst. In de Gebiedscommissie zitten een wethouder van gemeente Opsterland, een wethouder van gemeente Ooststellingwerf en een bestuurder vanuit Wetterskip Fryslân. Daarnaast bestaat de Gebiedscommissie uit vertegenwoordigers van verschillende belangen en sectoren, met mevrouw Bijstra als voorzitter. De verwachting is dat de Gebiedscommissie medio 2017 haar werkzaamheden kan afronden.

Hieronder de namen van de leden van de Gebiedscommissie.

Dhr. J. Bakker (dorpsbelangen)
Dhr. H. Biemold (VVN/ANWB)
Mevr. T. Bijstra (voorzitter)
Dhr. T. Bouma (landbouw)
Dhr. R. van der Brug (landschap, natuur, etc) 
Dhr. H. Welle (Gemeente Ooststellingwerf)
Dhr. D. Huitema (landschap, natuur, etc)
Mw. De Jager (Wetterskip Fryslân)
Dhr. W. Kooistra (Gemeente Opsterland)
Mevr. L. Siegersma (dorpsbelangen)
Dhr. J.W. Russchen (recreatie)
Dhr. G. Smeenk (landbouw)