Projectorganisatie N381

Alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de ombouw van de N381, worden in opdracht van Gedeputeerde Staten verzorgd door de Projectorganisatie N381. Hierbij kunt u denken aan de MER/tracéstudie, het ontwerp van de weg, de landschappelijke inpassing, de grondverwerving, het Provinciaal Inpassingsplan, de contractvoorbereiding en aanbesteding, het toezicht op de aannemer(s), enzovoort. 

De Projectorganisatie is gehuisvest in het Infocentrum N381, dat de thuisbasis vormt voor het gehele project N381 Drachten - Drentse grens. 

 

Organogram

In onderstaand schema ziet u hoe de Projectorganisatie in elkaar steekt. Als u op het plaatje klikt, wordt er een pdf geopend.

Projectorganisatie N381 2017.jpg