Verdubbeling Donkerbroek - Venekoten: fase 2

De voorbereidingen voor de verdere verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde zijn in volle gang. De weg wordt aangepast van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken.

 

De N381 gaat op dit moment vlak voor kunstwerk ’t West bij Donkerbroek terug van 2x2 rijstroken naar 1x2 rijstroken. In de toekomst loopt de verdubbeling tot vlak voor het kunstwerk Venekoten bij Oosterwolde. Dat houdt in dat de onderdoorgang ’t West, fietstunnel ‘t Hoogezand, autotunnel Balkweg, brug Tsjonger en viaduct Nanningaweg aangepast worden. Zo komt er bij ’t West een nieuwe tunnelbak en komt er een tweede brug over de Tsjonger. De tunnels worden verlengd zodat ze onder 2x2 rijstroken doorgaan. Autotunnel Duistereweg is al gebouwd naar de nieuwe situatie.

 

Globale planning

In 2016 zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Van 6 februari tot en met 20 maart 2017 lagen de (ontwerp) omgevingsvergunning en de (ontwerp) watervergunning, en alle achterliggende onderzoeken, ter inzage. Medio 2018 is de aanbesteding van het werk en naar verwachting starten de werkzaamheden eind 2018. Halverwege 2020 rijdt het verkeer dan via een dubbelbaanse N381 van Donkerbroek naar Oosterwolde.

 

Hieronder downloadt u de ontwerptekeningen van de verdubbeling.