Afsluitingen

Weinterp en Sparjeburd afgesloten

Van 16 januari tot en met medio april 2017 zijn Sparjeburd en de Weinterp (ten westen van de nieuwe N381) afgesloten. De omleidingen worden met borden aangegeven.

De werkzaamheden vinden in twee fasen plaats:
- In de eerste fase, van 16 januari tot en met 1 maart, is de kruising Sparjeburd afgesloten. Het verkeer wordt vanaf Lippenhuizen tot Klein Groningen over de Tjalling Harkeswei en de Compagnonsfeart geleid.
- in de tweede fase is de Weinterp afgesloten. Het verkeer wordt dan vanaf Sparjeburd tot Klein Groningen over de Tjalling Harkeswei en de Compagnonsfeart geleid.
- Het vrachtverkeer heeft een andere omleidingsroute. Zij worden via de N392, N380 en de nieuwe N381 omgeleid.

Vrijdag 31 maart
Van 06.00 uur tot ca 11:00 uur wordt de Weinterp vanaf de aansluiting Binnenwei - Sparjeburd tot en met de kruising Weinterp - Slusleane gestremd.
Van 11.30 uur tot 17:00 uur wordt de Weinterp vanaf de kruising Weinterp - Sparjeburd tot en met de  nieuwe aansluting met de N381 gestremd.

Maandag 3 april
* Opbreken van de bestaande drempel;
* Aanbrengen van de fundering voor het asfalt

Dinsdag 4 april
* Aanbrengen funderingen bij de entree van het buurtschap
* Frezen van het bestaande asfalt om een soepele overgang te creeren tussen het oude en nieuwe asfalt.

Woensdag 5 april
* Aanbrengen van het asfalt bij de "oude" drempel
* Aanbrengen van asfalt ten behoeve van de entree
|