Doelen

De N381 heeft een zeer belangrijke functie in Zuidoost Fryslân. Dit uit zich onder andere in een hoog aandeel vrachtverkeer, meer dan op andere provinciale wegen. De weg liep op een aantal plaatsen door of dicht langs dorpen. Dit veroorzaakte veel hinder voor de omwonenden. Onder andere door de voormalige gelijkvloerse oversteken, waren er veel ongevallen op de N381.

De redenen voor de ombouw van de N381, hebben uiteraard te maken met de problemen die er waren. De volgende doelen zijn vastgelegd voor de ombouw:

  • Betere bereikbaarheid van Drenthe en Duitsland;
  • Betere verbinding tussen economische kernzones;
  • Veilig wegennetwerk in Zuidoost-Fryslân;
  • Verbetering van veiligheid op en om de N381;
  • Verbetering van leefbaarheid in het gebied langs de N381.