14 contracten in fase 1

Vanaf 2013 tot en met 2017 is er hard gewerkt aan de N381 en haar omgeving. We noemen dit fase 1 van het project. Fase 2 is de verdere verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Venekoten (Oosterwolde zuid).

Hieronder staat het overzicht van de contracten en hun inhoud van fase 1 van het project. De contracten die in 2017 nog doorlopen, zijn in blauwe letters weergegeven. Door op die titel te klikken komt u op de pagina met meer informatie over dat contract.

1

N381

 

I1

I2

I6

I8

L1

L2

L4

L5

N1

N2

N3

W1

W2

R1

Drachten – Nanningaweg (Oosterwolde noord) 

Uitvoering van begin 2014 - medio 2016

Herinrichting N381 bocht Wijnjewoude – Donkerbroek

De Feart (bubeko)

Merkebuorren (bubeko)

Weinterp (Opperhaudmare – Tsjerkereed)

Landschappelijke herinrichting N381

Landschappelijke beplanting

Landschappelijke voorzieningen PIP

Boscompensatie Peelrug

Aanleg faunapassages

Inrichting De Marschen

Inrichting Tsjongerdal

Waterberging 't West

Knelpunten waterhuishouding landbouw

Saneren oversteken (Wijnjeterper Schar en Tsjongerdal)

2

N381

 

L2

L4

R1

N1

Venekoten (Oosterwolde zuid) – Drentse grens 

Uitvoering gereed in 2015

Landschapsversterkende beplanting

Landschappelijke voorzieningen PIP

Saneren oversteken (Drents-Friese Wold)

Aanleg faunapassages (Oude Willem)

3

N381

 

L2

L4

W3

W4

Nanningaweg (Oosterwolde noord) – Venekoten (Oosterwolde zuid) 

Uitvoering medio 2015 - voorjaar 2017

Landschapsversterkende beplanting

Landschappelijke voorzieningen PIP

Herkenbaarheid Kleindiep

Vispassages Kleindiep

4

 

 

R1

R15

R16

R17

Recreatiepaden Drents-Friese Wold 

Uitvoering gereed

Afsluiten paden Drents-Friese Wold

Fietspad Kraaiheidepollen

Fietspad Tilgrupsweg

Ruiterpad Tilgrupsweg

5

 

 

W4

Vispassages Kleindiep 

Uitvoering gereed

Vispassages Kleindiep

6

 

 

I1

I10

L1

L6

N1

Herinrichting omgeving Donkerbroek 

Uitvoering gereed

Herinrichting N381 Donkerbroek – Nanninagweg

Balkweg

Landschappelijke herinrichting N381 (maatregelen Donkerbroek e.o.)

Herstel relatie Ontwijk met dorp en vaart

Aanleg faunapassages

7

 

 

I2

I3

I5

I7

I11

I12

Infrastructurele maatregelen onderliggend wegennet 

Uitvoering gereed

De Feart (kruising Tolheksleane)

Selmien East

Mouneleane

Merkebuorren (bibeko)

Herenweg-Bovenweg-Zwetteweg

Wester Es

8

 

 

R9

R11

Brug Opsterlânske Kompanjonsfeart 

Uitvoering gereed

Kanosteiger Opsterlânske Kompanjonsfeart

Brug Opsterlânske Kompanjonsfeart

9

 

 

R14

Maatregelen recreatie 

Uitvoering gereed

Verbinding Duistereweg - Bûterheideveld

10

 

 

N5

Herinrichting Nije Heawei 

Uitvoering gereed

Herinrichting Nije Heawei
11

 

 

N4

Plaggen en verwijderen stobben Drents-Friese Wold 

Uitvoering gereed

Plaggen en verwijderen stobben Drents-Friese Wold
12

 

 

I13

Herinrichting kruispunten Hemrik 

Uitvoering gereed

Herinrichting kruispunten Hemrik

13

 

 

L1

R2

Herinrichting bocht Wijnjewoude 

Uitvoering eind 2016

Landschappelijke herinrichting N381

Aanleg wandelverbinding Bûtewei - Wijnjewoude

14

 

 

Fietspad Blauwe Bos

Uitvoering gereed

Aanleg betonnen fietspad Blauwe Bos 

 

I4

I9

L3

R4

R7

R8

R10

R12

R13

R18

Overig

Parallelweg Opperhaudmare (Drachten - Wijnjewoude)

Weinterp (Nieuwe N381 – Binnenwei)

Erfbeplanting

Fietsverbinding Heechfeanswei - Peelrug

Aanlegsteiger Klein Groningen

Verbinding Leidyk - Petersburg

Wandelpad waterberging 't West

Voorzieningen bos van Ontwijk

Wandelpad bos van Ontwijk (uitgevoerd)

Masterplan Appelscha

De maatregelen met een I ervoor, zijn infrastructurele maatregelen. Dit zijn maatregelen aan de wegen rondom de N381. De maatregelen met een L, staan voor landschappelijke maatregelen. De N-maatregelen zijn maatregelen ten behoeve van de natuur. Maatregelen ten aanzien van de waterhuishouding hebben de letter W er voor staan. De maatregelen met een R, zijn maatregelen ten behoeve van de recreatie.