Archeologie

Begin september 2013  zijn archeologen bij De Mersken op zoek gegaan naar materiaal uit de Steentijd en de Middeleeuwen. In een eerder archeologisch onderzoek is aangetoond dat hier interessant materiaal ligt. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de provincie Fryslân en werd uitgevoerd door archeologisch onderzoeksbureau RAAP.

 

Doel

Met het onderzoek hopen de onderzoekers vragen te kunnen beantwoorden over de Middeleeuwse nederzetting: hoe groot was deze, wanneer was deze in gebruik en waarom is deze verlaten? Hierbij is ook de ontwikkeling van het landschap van belang. Bekend is dat de zandbodem in deze contreien grotendeels bedekt was met een laag veen. Vermoedelijk werd vanaf de tiende/elfde eeuw het veengebied hier vanuit het Koningsdiep langzamerhand in gebruik genomen voor bewoning en landbouw. Hierbij werden hoger gelegen zandruggen, zoals die waar het onderzoek plaats vindt, gebruikt als woonplaats.

Er zijn sporen van zes boerderijen gevonden. Projectleider Marlies van Kruining is enthousiast: “Dit is een unieke vondst, de grondlaag is bijna nooit zo intact. We kunnen de grup, fundering van palen en de waterputten duidelijk zien.”

In de zomer van 2014 is ten noorden van De Mersken een archeologische vondst gedaan. Dit gebeurde bij de voorbereiding van de bouw. Na deze vondst is een proefsleuf gegraven. Dat leverde meer kuilen op en enkele sloten waarvan één vermoedelijk aansluit op een sloot die bij het onderzoek in het najaar van 2013 is gevonden. Behalve de kuilen is een plaggenwaterput gevonden met onder in de put enkele resten van een kogelpot.

Archeologie poster plaatje.jpg

Klik op de afbeelding om de poster als pdf bestand te downloaden.