Onderwijs

Het project N381 Drachten - Drentse grens werkt samen met verschillende onderwijsinstellingen, zoals de Tjongerwerven, het Stellingwerf College, de Friese Poort en Hanze Hogeschool.

Veilig Verkeer Nederland

Aannemer Boskalis Nederland Infra B.V. heeft samen met Veilig Verkeer Nederland een werkboek over het project N381 Drachten - Drentse grens ontwikkelt voor de hoogste klassen van het basisonderwijs. In dit werkboek gaan de leerlingen aan de slag met begippen uit het wegenproject N381. Ze gaan na waar zij in hun eigen omgeving knelpunten ervaren. Verder duiken ze in de verschillende maatregelen die het project neemt en wat dit betekent voor het gebied. Het werkboek is onder 'Publicaties' en dan 'Onderwijs' te downloaden of via http://www.debouwietsvoorjou.nl/docenten-en-decanen/basisonderwijs.

Veilig Fietsen 

Naast het werkboek is er ook een nieuwsbrief opgesteld over 'Veilig Fietsen rond de nieuwe N381'. Deze nieuwsbrief is naar diverse scholen verstuurd. U kunt de nieuwsbrief onder 'Publicaties' en dan 'Onderwijs' downloaden.

 

Tjong®talent.nl

Het project N381 is in 2013 een samenwerking aangegaan met stichting de Tjongerwerven. Deze stichting bestaat uit twaalf basisscholen verdeeld over de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen. Een van de projecten van de Tjongerwerven is Tjong®talent.nl. Dit project is bedoeld om meer- en hoogbegaafde kinderen een breed onderwijsaanbod te kunnen bieden met veel aandacht voor wetenschap en techniek. En dat is wat het project N381 in huis heeft.

tjongertalent2.jpgJury en prijswinnaars ©FoHa

In oktober 2013 hebben leerlingen van de Tjongerwerven hun beste ontwerpen van een kunstboom voor de vleermuis gepresenteerd. Er werden drie prijzen uitgereikt, namelijk de Onderbouwprijs,  de Originaliteitsprijs en Beste ontwerp (meest kansrijk om daadwerkelijk uitgevoerd te worden). De ontwerpwedstrijd was onderdeel van een serie lessen, welke het project N381 in samenwerking met Buro Bakker heeft verzorgd. De leerlingen zijn op veldbezoek geweest bij een dassenburcht en hebben ook een gastles gehad over de vleermuis. Tijdens deze gastles is de bijbehorende opdracht uitgelegd. De kinderen hebben een hop-over (kunstboom) voor de vleermuis ontworpen. Op sommige plekken doorsnijdt de nieuwe N381 namelijk bestaande vliegroutes van de vleermuis. Het gat dat daardoor ontstaat, is te groot voor de vleermuis om veilig over te steken. Daarom moeten op die locaties speciale hop-overs of kunstbomen geplaatst worden.

 

Technasium

Leerlingen van het Technasium van het Stellingwerf College kropen in de rol van een civieltechnisch ingenieur van Arcadis. Voor het project N381 Drachten – Drentse grens ontwierpen zij een voetgangersbrug in Donkerbroek. Deze brug is onderdeel van het pakket van maatregelen uit het Inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens. Bij het ontwerp moesten ze rekening houden met zaken als de toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid, landschappelijke inpassing en doorvaartbreedte.

 Brugbouw.jpgMiko ten Hoor presenteert het winnende ontwerp ©FoHa

Het eindresultaat per groepje was een impressietekening, een technisch ontwerp, een kostenraming en een maquette. Op woensdag 4 februari 2014 zijn de ontwerpen gepresenteerd aan de jury bestaande uit Anne Meijer (assistent projectmanager provincie Fryslân), Anne Bouma (projectleider provincie Fryslân) en Jeroen Mulder (omgevingsmanager Arcadis). De jury was blij verrast met de ontwerpen. Sommige ideeën uit de ontwerpen worden meegenomen in de daadwerkelijke realisering van de brug. 

  

Friese Poort en Hanze Hogeschool

Twee studenten van de Friese Poort en een van de Hanze Hogeschool hebben de opdracht gekregen een schelpenpad aan te leggen. Het project ‘aanleg schelpenpad’ is een van de maatregelen gebiedsontwikkeling, namelijk de recreatieve route tussen de Duistereweg en Bûterheideveld in de omgeving van Oosterwolde. Deze maatregel is onderdeel van contract 'Maatregelen recreatie'.

inmeten.jpgGedeputeerde Sietske Poepjes krijgt instucties over het inmeten ©FoHa

Gedeputeerde Sietske Poepjes hielp ze op 4 juni 2014 met de eerste werkzaamheden: het inmeten van het profiel van de ondergronden. Met het project ‘aanleg schelpenpad’ doen de studenten ervaring op met een echte opdracht uit de praktijk. Zij doen dit onder begeleiding van Grontmij. Het werk bestaat uit het verrichten van onderzoeken, een ontwerp maken en het aanbestedingsproces begeleiden.