Ligging

De N381 ligt in Zuidoost Fryslân, in het verlengde van de N31 (Wâldwei). De N381 vormt een verbinding tussen de A7 in Fryslân en de A28 in Drenthe.  

De nieuwe N381 volgt vanaf Drachten tot de bocht bij Wijnjewoude de huidige weg. Vanaf de bocht tot aan 't West bij Donkerbroek gaat de nieuwe N381 rechtdoor. Daarna loopt de nieuwe N381 door het westelijk buitengebied van Donkerbroek. De nieuwe N381 blijft vanaf de Nanningaweg bij Oosterwolde de huidige weg volgen tot aan de Drentse grens. 

Het tracé van de nieuwe N381 staat ingetekend op de projectkaart. Op deze kaart staan ook alle maatregelen die in het kader van de ombouw van de N381 genomen zijn en worden. Dit zijn maatregelen op het gebied van natuur, water, landschap, recreatie, etc.