Werk in uitvoering: project N381 gaat door

Het verkeer rijdt sinds eind 2016 geheel over de nieuwe N381. In de eerste helft van 2017 worden de laatste zaken rond de aanpak van de N381 en vanuit de gebiedsontwikkeling opgepakt. Zo zal de tunnel in de Duistereweg in het voorjaar opgeleverd worden en wordt de reconstructie van de Weinterp ook in het voorjaar uitgevoerd. Meer informatie over de verschillende onderdelen van het project.

 

Verdubbeling N381 tussen Donkerbroek en Venekoten (Oosterwolde zuid)

Met het Coalitieakkoord van mei 2015 werd duidelijk dat de verdubbeling van de N381 verder wordt doorgetrokken. Dit betekent dat het project N381 doorgaat naar 'fase 2'. In fase 2 van het project wordt het deel van de N381 tussen Donkerbroek en Venekoten (Oosterwolde zuid) naar 2x2 rijstroken opgewaardeerd.

Lees verder