N381 Drachten - Drentse grens

De N381 loopt van Drachten naar de Drentse grens, door de gemeenten Opsterland, Heerenveen en Ooststellingwerf. De N381 Drachten - Drentse grens is omgevormd tot een stroomweg. Een stroomweg heeft een maximum snelheid van 100 km/uur. Daarnaast zijn er geen gelijkvloerse kruispunten met bijvoorbeeld verkeerslichten. Een stroomweg heeft alleen ongelijkvloerse kruisingen, zoals tunnels en viaducten.

U kunt op de onderliggende pagina's meer informatie vinden over de ligging van de N381 en de doelen van het project. Ook het aantal kilometers asfalt, kunstwerken en ecologische voorzieningen kunt u hier vinden. Daarnaast is alle besluit- en planvorming op een rij gezet en wordt aangegeven dat het project in de markt wordt gezet door 14 contracten.