Foar en mei de Mienskip

Het project N381 kan niet bestaan zonder de Mienskip. De Mienskip is een breed begrip. Het gaat natuurlijk om de weggebruiker en de omwonenden van de N381. Maar het gaat ook om de mensen achter de schermen van het project N381. 

Het project krijgt een gezicht door de mensen die er werken, door de Projectorganisatie. De Gebiedscommissie bestaat uit wethouders, bestuurder en belangenbehartigers uit het gebied. Zij komen op voor de belangen die breder zijn dan alleen de wegaanleg. De Fotoclub Harambe Appelscha maakt op vrijwillige basis foto’s van het gebied rondom de N381 en van de werkzaamheden die gedaan worden in het kader van het project N381. De foto’s worden gebruikt voor nieuwsbrieven, twitter en andere communicatiemiddelen. Voor de omwonenden en belangstellenden zijn en worden informatiebijeenkomsten en huiskamergesprekken gehouden.