Meer info

Er wordt hard gewerkt aan een veiliger N381. Het is een belangrijke weg voor het verkeer richting Zuidoost Fryslân. Belangrijk voor de inwoners, bedrijven en de vele bezoekers van dit prachtige gebied.

In werk in uitvoering staat beschreven welke contracten en werkzaamheden al uitgevoerd zijn en welke nog nog uitgevoerd worden. Ook kunt u meer lezen over de stand van zaken van de verdubbeling tussen Donkerbroek en Oosterwolde.  

De projectorganisatie zijn de mensen die het totale werk coördineren, waarbij ze onder andere veel contact hebben met de Gebiedscommissie. Voor het maken van foto's wordt de Fotoclub Harambe uit Appelscha ingezet. 

Wilt u meer lezen over de ligging van de N381 en de doelen van het project? Of bent u juist geïnteresseerd in het aantal kilometers asfalt, kunstwerken en ecologische voorzieningen? Dit en ook alle besluit- en planvorming vindt u onder de pagina N381 Drachten - Drentse grens.

Binnen het project N381 is ook veel aandacht voor de natuur en het landschap. En we stimuleren duurzaamheid met verschillende maatregelen.