Publicaties

Provinciaal Inpassingsplan, Inrichtingsplan, Projectkaart en Infra-info krant

Op deze en onderliggende pagina’s kunt u allerlei publicaties downloaden. Zo vindt u hier het Provinciaal Inpassingsplan, het inrichtingsplan van de gebiedsontwikkeling en ook de Projectkaart. Verder kunt u hier de Infra-info krant vinden.

Om overzicht te houden, zijn alle onderliggende plannen en onderzoekenvoor de verdere verdubbeling van Donkerbroek tot Oosterwolde, de diverse Aanvraagformulieren Planschade en de Nieuwsbrief en themamagazine in aparte pagina’s ondergebracht.

 

Infra-info krant

Het online magazine van de Infra-info krant biedt ook deze keer weer vele extra’s, zoals uitgebreide interviews, filmpjes en foto’s. Oude exemplaren zijn te vinden op http://frieseinfrainfo.nl/.

Wat kun je verwachten in de laatste uitgave:

  • "Holle by de dyk!" : aandacht voor een veiligheidscampagne voor de weg tussen Leeuwarden en Sneek, de Snitserdyk (N354).
  • Veilig de weg over bij Wjelsryp: Gerbrich en Lieuwe openden samen de nieuwe ovonde.
  • 30 miljoen euro extra voor veilige wegen: bekijk de animatie.
  • Fedde Moedt vertelt over de extra trein Leeuwarden - Zwolle.
  • Anne Meijer vertelt over de geluidsoverlast maatregelen bij De Centrale As en N381.
  • Wat gebeurt er allemaal bij de N381? Bekijk een fotoreportage van de werkzaamheden.