N381

Nieuws

Gebiedscommissie rondt 'Plus'af 14 juni 2017

Gebiedscommissie rondt 'Plus'af

Het werk voor de Gebiedscommissie N381 zit er op. Na de laatste vergadering op 14 juni bood voorzitter Tine Bijstra een overdrachtsdocument aan betrokken bestuurders aan. Hierin staat beschreven wat is uitgevoerd, hoe het proces is verlopen en welke onderdelen nog afgerond moeten worden. De...

Lees meer
Herstelwerkzaamheden N381 tussen Drachten en Oosterwolde 13 juni 2017

Herstelwerkzaamheden N381 tussen Drachten en Oosterwolde

Op de N381 tussen Drachten en Oosterwolde worden op maandag 19 juni en dinsdag 20 juni herstelwerkzaamheden aan het wegdek uitgevoerd. Deze werkzaamheden vinden in beide richtingen plaats. Het wegdek wordt op een aantal locaties voorzien van een verjongingscreme. Dit zorgt ervoor dat de...

Lees meer
Leerlingen Tjongerwerven tonen 'hun' ontworpen faunatoren 01 juni 2017

Leerlingen Tjongerwerven tonen 'hun' ontworpen faunatoren

Op woensdag 31 mei toonden de leerlingen van Tjongerwerven 'hun' faunatoren aan Staatsbosbheer, provincie Fryslân en overige aanwezigen. Gedeputeerde Johannes Kramer deed het welkomswoord en had enkele vragen voor de leerlingen die de toren hadden ontworpen. Verder gaven Bram Verhage...

Lees meer
Aanbrengen ribbelmarkering N381 24 mei 2017

Aanbrengen ribbelmarkering N381

Vanaf 29 mei a.s. wordt er een ribbelmarkering aangebracht op de N381. Op de rechter rijbaan wordt, aan de buitenzijde, haaks op de kantstreep, een markering van thermoplast aangebracht. Deze ribbelmarkering is een attentie-verhogende maatregel; het moet voorkomen dat weggebruikers de berm...

Lees meer